2017 Yılı Yüzde 50 Hibe Destekli Ahır-Ağıl Yapımı Müracaatları Başladı

Yuzde-50-Hibe-Ahır-Basvurulari-Basladi
Paylaş
 

2017 Yılı Yüzde 50 Hibe Destekli Ahır-Ağıl Yapımı Müracaatları Başladı

 

KOP İLLERİ PROJESİ KAPSAMINDA %50 HİBE DESTEKLİ YENİ AHIR YAPIMINDA MÜRACAAT SAHİPLERİNCE İZLENECEK YOL

MÜRACAAT BİTİŞ TARİHİ  31 MART 2017

Büyükbaş ahır yapımına müracaat edecek olanların; Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık TÜRKVET veri tabanına kayıtlı Aktif İşletmesi olması ve başvuru tarihinde  (15 aylıktan büyük) en az 10 baş, en fazla 49 baş anaç  sığıra sahip işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.      Küçükbaş ağıl yapımına müracaat edecek olanların ise   başvuru tarihinden enaz bir yıl önce  Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı ; başvuru tarihinde (bir yaşından büyük)  en az 100 baş  ve en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli Aktif İşletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a)  Hibe Başvuru Formu, Ek1
b)  Ön Proje Formu, Ek:2
c) Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu, Ek:3 (Kamu arazisi kiralayanlar dolduracaktır.)                                    
ç)  Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları, Ek:4                                           
d) ÇKS kaydı (2017 yılı içerisinde alınmış olacaktır. Bağlı bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden alınacaktır.)

e) İşletme Tescil Belgesi (2017 yılı içerisinde alınmış olacaktır) başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge, (Bağlı bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden alınacaktır)  Ayrıca Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı anaç sığır veya anaç koyun-keçi işletmesinde bulunan hayvanları gösterir liste. (2017 yılı içerisinde alınmış olacaktır. Bağlı bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden alınacaktır.)
f)Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait aidiyet belgesi/belgeleri,(Tapu kaydı 2017 yılı içerisinde alınmış ve ilgili Tapu Müdürlüğünce Onaylanmış olacaktır. Tapuda İcra ve İpotek bulunmayacaktır.)

Ek 9: Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait aidiyet belgesi/belgeleri Açıklaması
g) Yeni inşaat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya veya 1.derece akrabalarına (eşine yada anne, babasına veya kardeşlerden birine ) ait olmalıdır. Üzerine yeni inşaat yapılacak arsanın söz konusu akrabalardan birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu  belirten ve bu hususta  yetki  verdiğini gösterir Muvaffakat ile noter tasdikli kira sözleşmesi  istenecektir. (Muvafakatname ile Kira Sözleşmesi tek belge şeklinde noterde düzenlenecektir.)
Kamu arazisi kiralayarak yatırım yapan yatırımcılardan ise en az on yıllık kira sözleşmesi istenir.
h) Nüfus cüzdanı fotokopisi  (gerçek kişiler için)
ı) Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,

i) Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
j) Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,
NOT:   Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında Nüfus Cüzdanı ile birlikte       hazır bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir.
Proje başvuru dosyaları, ön proje formatı, hibe başvuru formu ve ekleri destekleyici dokümanlarla birlikte 2 takım olarak hazırlanır.  Bir takımı (Belgelerin aslı) İl Müdürlüğü’ne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.

Konya Tarım

Bu yazı 741 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM

Toprak ve Gübre,mut zeytinyağı,kamkat fidanı
selülit yağı , aynısefa kremi , bıttım sabunu